Demre

Demre

  Demre

  Demre Tarihi Yerleri

  Önceki adı Myra olan Demre, Likyalıların en önemli liman şehirlerinden birisi olarak bilinir. İlk yerleşimlerin, MÖ IV. yüzyılda olduğu tahmin edilmektedir. Myra, Roma yönetimi sırasında giderek ün kazanmaya başlamıştır.

  I. ve II. yüzyıllar arasında Pax Romana (Roma Barışı) sırasında ise ticaret anlamında kendini zenginleştirmiştir. Roma'nın imparatorluk elçisi olan Aziz Paul, Roma'ya her döndüğünde, Myra'da bulunan Andriake şehrine uğramıştır. Şehrin gelişmesine en büyük katkılardan birisi bu şekilde olmuştur.

  Yıllar içerisinde ününü artıran Myra, Bizans Dönemi’nde önemli bir idari ve dini merkez haline gelmiştir. Aziz Nikolas, MS IV. yüzyılın başında Myra'da piskopos olarak hizmet vermiş ve Myra halkı üzerinde oldukça fazla olumlu etki bırakmıştır. Zaman içerisinde ise Myra, Hıristiyanlar tarafından ziyaret edilen tanınmış bir hac merkezi haline gelmiştir.


  Simena Antik Kenti (Kaleköy)

  Simena Antik Kent KalıntılarıKaş ile Demre arasında kalan, Akdeniz kıyısında bulunan bir köyde yer alır. İlçe merkezinin 5 kilometre güneyinde bir konuma sahiptir. Geçmişi MÖ IV. yüzyıla kadar uzanan Likya kıyı kentlerinden bir tanesidir. Kente araç ile ulaşım sağlanamamaktadır. Bu yüzden Kaleköy'den denize doğru 10 dakikalık yürüyüş yaparak ulaşım sağlanabilir. Ayrıca tekneyle de ulaşım seçeneği mevcuttur. 

  Bu kentin günümüze kadar gelen temel kalıntıları arasında Orta Çağ'da tekrar kullanılan kale, 300 kişi kapasiteli tiyatro, kilise ve iki tanesi ev tipinde olan lahit mezarlar bulunmaktadır. 

  Simena Antik Kenti'ne giriş 12 TL'dir. Müzekart+ ile gelenler ise bir yıl boyunca ücretsiz giriş hakkına sahiptir.  Myra Antik Kenti

  Myra Antik Kent KalıntılarıDemre'nin Myra Örenyeri mevkiinde, ilçe merkezinden 2 kilometre uzaklıkta bulunan antik kent, Likya Egemenliği'nin altı büyük antik kentinden birisidir. Yapılan araştırmalarda bulunan bulgulardan, MÖ V. yüzyılda kurulduğu ortaya çıkarılmıştır. "Ana Tanrıça'nın Yeri" anlamına gelen Myra kelimesi yunan kökenlidir. Ayıca bu bölgenin çok önemli olmasını sağlayan etmenlerden birisi, Aziz Nikolas'ın piskoposluk yaptığı yer olmasından kaynaklıdır.  

  Araştırma esnasında çok fazla antik yapıt ortaya çıkarılmıştır. Roma tarzında inşa edilen tiyatro, bulunan kalıntılar arasında en iyi korunmuş olanıdır. Akropolün hemen güney kısmında bir konuma sahiptir. Tiyatro maskelerinin ve mitolojik hikayelerin gösterildiği kabartmalar da tiyatronun en dikkat çeken kalıntıları arasında yerini almaktadır. 

  MÖ IV. yüzyıla tarihlenen kaya mezarları, Myra’nın ünlü tiyatrosunun ve Aziz Nikolas Kilisesi’nin üstündeki tepeleri kaplamaktadır. Uzaktan bakıldığında ev görünümüne sahiptirler. Bazılarının şekli ise tapınağa benzemektedir. 

  Myra Antik Kenti'ne giriş 30 TL'dir. Müze kart+ ile bir yıl boyunca ücretsiz giriş sağlanabilmektedir.

  Noel Baba Kilisesi (St. Nikolas Kilisesi)

  Tarihi Noel Baba KlisesiNoel Baba Kilisesi, Demre ilçe merkezinde, Gökyazı Mahallesi üzerinde bulunan eski bir Bizans kilisesidir. V. ve XII. yüzyıllar arasında aktif bir şekilde ibadet amaçlı kullanılmıştır. Doğu Ortodoks Hıristiyanları ve Roma Katolikleri için önemli bir dini kişi olan Myra Antik Kenti'nin Hıristiyan piskoposu Aziz Nikolas'ın mezarı da buradadır. Kilise, UNESCO'nun Dünya Miras Alanı olma listesinde yerini almıştır.

  Kilise, MS 520'de Aziz Nikolas'ın bir piskopos olarak görev yaptığı eski bir Hıristiyan kilisesinin temelleri üzerine inşa edilmiştir. Zamanla kilise sular altında kalmış ve tamamen üzeri örtülmüştür. 1862 yılında Rus İmparatoru I. Nikolas tarafından çıkarılarak restore edilmiştir.

  Noel Baba Kilisesi'ne giriş 30 TL'dir. Müzekart+ ile bir yıl boyunca ücretsiz giriş sağlanabilmektedir.


  Soura Antik Kenti

  Soura Antik Kenti Tarihi KalıntılarıDemre'nin 6 kilometre uzaklığındaki Sura Köyü'nde yer alır. MÖ IV. yüzyılda kurulduğu tahmin edilmektedir. Adını "Soura Halkı" anlamına gelen Hellen dilinden almıştır. Apollon'un kehanet merkezlerinden birisi olduğu, araştırmalar sonrası ortaya çıkarılmıştır. 

  Tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler bulunmamaktadır. Kentin küçük akropol alanının batısında kalan derin vadide Apollon Tapınağı'nın bulunduğu, araştırmalar sonrası ortaya çıkarılan bilgilerden ilkidir. Burada gerçekleştirilen kehanetler, şişlere etler batırıp balıkların eti yeme ve yememe durumuna göre belirlenmiştir. 

  Apollon Tapınağı'nın hemen gerisinde Bizans Dönemi'nden kalma kilise kalıntıları da araştırmalar sonrası gün yüzüne çıkarılmıştır. Ayrıca akropolü çevreleyen surların kuzey yönündeki kalıntıları günümüzde hala gözlemlenebilirken, güney yönündeki surlara ait hiçbir kalıntı ve iz bulunmamaktadır. 


  Andriake Antik Kenti ve Likya Medeniyetleri Müzesi

  Andriake Antik Kenti KalıntılarıDemre'nin Büyükkum Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Andriake Antik Kenti, ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta yer alır. Bir zamanlar bölgeye egemen olan Antik Yunan Dönemi'nde, Myra olarak adlandırılan liman kentinin nehir kıyısına inşa edilmiştir.

  MÖ III. yüzyıla tarihlenen ve 23 kentten oluşan Likya Birliği’nin en önemli limanlarından birisidir. Zamanla, Likya filosunun temeli haline gelmiştir. Roma İmparatorluğu elçilerinden Elçi Pavlus ve yakınlarının, Roma'ya giderken gemilerini değiştirdiği liman olarak bir süre hizmet vermiştir. 

  Bugün görülebilen kalıntıların arasında, tahıl ambarı, aynı zamanda ticaret bölgeleri, liman yapıları, Roma hamamı, sinagog, kiliseler ve bazı anıtlar vardır. Andriake 'deki en etkileyici yerlerden biri ise, 24 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde ve 6 metre derinliğindeki sarnıcıdır.

  İlerleyen zamanlarda Likya Medeniyetleri Müzesi'ne ev sahipliği yapmak için özenle restore edilmiştir. Antik Çağ'dan kalma bir bina içinde hizmet veren müzede Likya kentlerinden çıkarılan ufak kalıntılar sergilenmektedir.

  Andriake Antik Kenti ve Likya Medeniyetleri Müzesi'ne giriş 6 TL'dir.  Trysa Antik Kenti

  Trysa Antik Kenti MeydanıLikya birliği altında olan kentlerden birisi Trysa Antik Kenti, Demre'nin Davazlar Köyü yakınlarında, ilçe merkezinden 14 kilometre uzaklıkta bir konuma sahiptir. 

  Antik kaynakların hiçbirisinde Trysa Antik Kenti'ne dair bilgi yoktur. Fakat sikkelerin üzerine basılmış TR kısaltması sayesinde tanınmıştır. Kurulduğu andan itibaren, tarihte büyük bir role hiçbir zaman sahip olamamıştır. Arkeologların araştırmalarına göre tahmini kuruluş tarihi MÖ VII. yüzyıla dayanmaktadır. 

  Bölgedeki antik kalıntılar tepede ortalama 550 metre uzunluğa sahip bir alan üzerine yayılmıştır. Tepenin kuzey yönü, düzensiz taş örgü mimarisi sunan duvarlar ile çevrilidir. Batı ve doğu yönlerine bakıldığında ise, surların ortadan kaldırıldığı, çok net bir şekilde anlaşılmaktadır. Bütün Likya kentlerinde olduğu gibi üst taraf mezar odalarına ayrılmıştır. Mezar odalarının çevresinde eski Likya tipi lahitler bulunmaktadır.


  Kyaenai Antik Kenti

  Kyaenai Lahit KalıntılarıDemre'ye 20 kilometre uzaklıkta olan Yavu Köyü sınırları içerisinde yer alan Likya kentidir. Kuzeye doğru kayalık bir yamaç üzerine çok dik bir şekilde kurulmuştur. Kyaenai, "koyu mavi" ve "çatlak kayalar" anlamına gelen Yunanca kelimeden türemiştir. Kyaenai'nin ne zaman kurulduğuna dair kesin bir bilgi yoktur. Bu kentin geçmişine dair bilgiler kitabelerden ve Stellerden öğrenilmiştir. Tahmini kuruluş tarihi MÖ IV. yüzyıldır. 

  Kyaenai, bölgeyi saran 300'den fazla lahiti ile ünlüdür. Ana giriş kapısı batı yönündedir. Antik kenti doğu, batı ve güney yönlerinden kuşatan 450 metre uzunluğunda surlar vardır. Güney yönünde sur yoktur çünkü tamamen uçurum bir alana sahiptir. Akropolün batı kesiminde Roma Dönemi'ne ait 25 oturma sıralı tiyatro alanı vardır. Günümüze kadar sağlam bir şekilde gelmeyi başaran sadece orta alanı olmuştur. Yapılan çalışmalarda kütüphanenin ve hamamın izlerine rastlanmış olmasına rağmen düzensiz mimarisinden dolayı birkaç parça kalıntı günümüze kadar gelmeyi başarabilmiştir.  


  Hoyran Nekropolü

  Hoyran Nekropolü Manzarası

  Demre'nin 15 dakika uzaklığındaki dağlık arazide bulunan ören yeridir. Toplu taşıma araçları ile gidilemediği için özel araçla gidilmesi tavsiye edilmektedir. Antik Çağ'dan günümüze kadar gelmeyi başaran mezarlara ve kalıntılara ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca kısa süreli bir tırmanış sonrası Kekova Bölgesi'nin ve denizin netçe görülebileceği seyir terası da vardır.  

  Hoyran Nekropolü'ne giriş ücretsizdir.


  Theimussa Antik Kenti (Üçağız Antik Kenti)

  Theimussa Antik Kent Kalıntıları

  Demre Üçağız Köyü sınırları içerisinde bulunan bir diğer Likya kentidir. Demre ilçe merkezinin 20 kilometre güneydoğusunda yer almaktadır. Antik Çağ'da liman kenti olma özelliğinin yanı sıra, tekneler ve gemiler için de iyi bir barınak olduğu, araştırmalar sonrası ortaya çıkarılmıştır. 

  Hakkında çok fazla bilgiye ulaşılamayan kentin MÖ IV. yüzyılda kurulmuş olduğu bir kitabe üzerindeki yazıdan dolayı açığa çıkmıştır. Burada görülebilecek en belirgin şeyler mezar taşları olduğu düşünülse de, bunlara ek kapı ve kule kalıntıları da ayrıntılı bir şekilde gezildiğinde rahatlıkla gözlemlenebilmektedir.

  Demre ilçesinde doğanın yapısına uygun ahşap ve taş mimarisi ile tasarlanmış kiralık villalarımız Demre ilçesinin dağ eteklerinde konumlandırılmış olup deniz manzarası eşsiz gün batımını seyredebilir özel havuzlu villalarda sessiz ve huzurlu bir tatil geçirebilirsiniz bölgemizde çoğunlukla ahşap balayı villaları küçük taş evler bulun maktadır bazıları denize sıfır noktasında olup bu kiralık villalarda sadece jakuzi bulunmaktadır denize yakın olmasından dolayı özel yüzme havuzuna ihtiyaç duyulmamaktadır tamam ile korunaklı muhafazakar tatilcilere uygundur denizden biraz uzakta dağa eteklerinde yapılan kiralık villalar özel havuzlu lüks tasarıma sahiptir ve bu kiralık villalarda akla gelebilecek ve ihtiyaç duyulabilecek bir çok şey mevcuttur bunlardan bazıları ; sauna, hamam, sıcak havuz, jakuzi, özel yüzme havuzu, spor salonu, hamak, bahçe, çocuk havuzu, köşk, kamelye, masaj salonu, mutfak gereçlerinin tamamı bulunmaktadır. detaylar için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.