İptal ve İade Koşulları

İptal ve İade Koşulları

İptal ve İade Koşulları

Hesabımıza yatırılan, villa ve apart bedelinin ön ödeme miktarı ödeme yaptığınız andan itibaren, villaya ve aparta giriş tarihine 30 gün kalıncaya kadar yapılan iptallerde, ön ödeme tutarının tamamı yanacaktır, bu ödemenin tamamı Villa ve Apart sahibine ön ödeme olarak yapılmıştır. Geriye kalan miktarı, villaya ve aparta giriş anında, tarafımıza ödemeniz gerekmektedir.

Müşteri, seyahat başlamadan önce seyahatlerini iptal edebilir. Müşterinin konaklamayı iptal ettirmek için Tatil Feneri’ne yazılı olarak başvurulması zorunlu olup yazılı yapılmayan bildirimler kabul edilemez.

İptal durumlarında Tatil Feneri, seyahatle ilgili olarak aldığı önlemlerin ve masrafların karşılanması için seyahat anlaşmasında belirtilen hizmetlerin toplam bedelleri üzerinden  müşteriden belirli yüzdelerini alacaktır. Bu miktarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

İptal koşulları ;

a) Rezervasyon için gönderilen ön ödeme'nin kesinlikle iadesi yoktur.

b) Seyahat başlangıcından önceki 30. güne kadar olursa, müşteri, toplam seyahat bedelinin %35’ini ödemek zorundadır.

c) Seyahat başlangıcından önceki 29.gün ile seyahat başlangıcı olan gün arasında olursa veya müşteri hiç gelmezse müşteri seyahat bedelinin %100’ünü ödemek zorundadır.

Müşterinin kendi isteği doğrultusunda, villa ve apart bedellerinin tamamını Tatil Feneri’ne ödemesi durumunda ödeme yaptığı andan itibaren villaya ve aparta 30 gün kalıncaya kadar yapılan iptallerde ödenmiş olan bedelin %35 i yanacaktır. Geriye kalan %65’i bize vereceğiniz hesap numarasına iade edilecektir. Havale ve EFT masrafları da bu paranın içerisinden kesilecektir. Çünkü bu bedelin %35’i villa veya apart sahibine ön ödeme olarak yapılmıştır.

Eğer rezervasyon iptali villaya veya aparta giriş tarihinden 30 gün veya daha az gün önce gerçekleşir veya villaya ve aparta giriş yapılmazsa villada ve apartta hiç konaklama olmaz ise ödemiş olduğunuz toplam seyahat ücreti müşteriye iade edilmez.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerin iade işlemlerinden dolayı ortaya çıkan ve çıkacak olan sorunlar ve kesintiler, Tatil Feneri’ne, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, banka veya bankalar birliği tarafından yüklenecek olan maddi zarar, komisyon ücreti vs. gibi yükler müşteriye iade edilecek paranın içerisinden kesilmektedir.

Herhangi bir nedenle, villa veya apart'ta rezervasyonunun Tatil Feneri tarafından iptal edilmesi durumunda, bu durum en kısa zamanda müşteriye bildirilecektir. Eğer portföyümüzde aynı tarihlerde müsait olan, eşdeğer yada ikiz bir villa veya apart varsa müşteriye önerilecektir. Müşterinin onaylamaması durumunda veya "mücbir sebepler" maddesine girmeyen durumlarda, alınan para müşteriye geri iade edilecektir.

Ayrıca bazı villalarımıza veya apartlarımıza özel, ödenmiş olan ön ödeme'nin tamamı ve bu villalarımıza veya apartlarımıza özel toplam villa veya apart kiralama bedelinin tamamı, müşteriden tahsil edilir. Rezervasyonu iptal etse dahi, hiç bir ücret iade edilmez.

Müşterinin, kalan ödemeyi zamanında yapmaması halinde, Tatil Feneri, söz konusu rezervasyonu iptal etme, daha önce ödenmiş olan ücreti geri ödeme yapmama ve bu villa veya aparta başka bir rezervasyon alma hakkınına sahiptir. 

Rezervasyon iptalleri, yazılı olarak (elektronik posta ile veya iadeli taahhütlü mektup ile) yapılabilir. Telefon ile konuşarak yapılan rezervasyon iptallerinin geçerliliği kesinlikle yoktur. Rezervasyon iptalleri, Tatil Feneri 'nın eline, yazı, ulaştığı andan itibaren geçerlidir.

Müşteri'den kaynaklanan bir sebep veya usulüne uygun olarak yazılı bildirim yapılmaksızın sözleşmenin feshi durumları dahil olmak üzere villa ve apart için iş bu sözleşmenin tarafların açık beyanıyla rezervasyon onayından itibaren geçerli olmak kaydıyla, Villa veya Apart'ın kullanılmamasından Tatil Feneri sorumlu tutulamaz. Sözleşmede gösterilen bedelin tümü villa veya apart için kararlaştırılan teslim tarihinde muaccel hale gelip, Tatil Feneri bu yöndeki tüm hukuki hakları saklıdır.